Giới thiệu

Thông tin từ các bài viết trên trang web này chỉ sử dụng với mục đích trao đổi, học hỏi giữa các sinh viên y khoa, dược sỹ, bác sỹ thành viên. Không nên áp dụng vào tự chẩn đoán và điều trị bệnh. Luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của các bác sĩ có trình độ khi có những vấn đề liên quan về sức khỏe. Không bao giờ bỏ qua những lời khuyên của các chuyên gia y tế hoặc chậm trễ trong việc khám và điều trị bệnh vì những gì đọc được trên trang vinmed. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.