Monday, June 1, 2020

Triệu chứng của hội chứng Eisenmenger

1. Tím chi, tím niêm

2. Ngón tay dùi trống
3. Ho
4. Nặng ngực
5. Ngất
6. Khó thở
7. Ho ra máu
8. Ngủ gà do thiếu oxy não