Monday, October 7, 2019

Chỉ định chẩn đoán hình ảnh trong đau đầu

Đau đầu cần chỉ định chẩn đoán hình ảnh khi nghĩ đến đau đầu thứ phát có những tổn thương thực thể cần phát hiện và điều trị sớm cho bệnh nhân.
- Đau đầu mới khởi phát sau tuổi 50 hay dưới 5 tuổi
- Đau đầu đột ngột, dữ dội, liên tục, cường độ tăng dần
- Đau đầu thay đổi về hình thái, tần suất và cường độ trong thời gian gần đây
- Những bệnh nhân có nguy cơ cao như bệnh nhân HIV, ung thư, thai kỳ
- Có rối loạn tri giác
- Có dấu thần kinh định vị
- Có triệu chứng toàn thân như sốt, dấu màng não, tử ban
- Phù gai thị
- Tiền căn chấn thương sọ não
- Đau đầu nặng dần dù đã điều trị tối ưu
- Đau đầu khi gắng sức hay hoạt động tình dục
- Đau đầu Migrain mới > 40 tuổi (R/O AVM)
- Đau đầu Migrain cố định bên, luôn ở cùng một bên (R/O AVM)