Saturday, July 1, 2017

Giải phẫu tim

Tim là một khối cơ rỗng nhận và bơm máu đến các cơ quan trong cơ thể.
1 - Hình thể ngoài và liên quan
Tim người có hình tháp gồm ba mặt, một đáy và một đỉnh. Đỉnh tim quay xuống dưới hướng ra trước và lệch sang trái còn đáy tim quay lên trên hướng ra sau và lệch qua phải
- Đáy tim: Ứng với mặt sau của hai tâm nhĩ. Một rãnh dọc ở giữa hai tâm nhĩ là rãnh gian nhĩ.
Bên phải rãnh là tâm nhĩ phải, liên quan với màng phổi phải và thần kinh hoành phải. Tĩnh mạch chủ trên và dưới đổ vào tâm nhĩ phải tạo một rảnh nhỏ phía sau gọi là rãnh tận cùng. Phần tâm nhĩ phải nơi tĩnh mạch chủ trên và dưới đổ vào có chỗ phình ra tạo nên xoang tĩnh mạch chủ.
Bên phải rãnh gian nhĩ là tâm nhĩ trái, mặt sau có 4 tĩnh mạch phổi đổ vào, liên quan với thực quản. Khi tâm nhĩ trái giãn lớn sẽ đè vào thực quản gây nuốt nghẹn
- Đỉnh tim: Hay còn gọi là mỏm tim nằm quay xuống dưới, hướng ra trước và lệch sang trái. Diện đập của mỏm tim có thể thấy ở khoảng gian sườn V đường trung đòn trái, có diện tích thường là 1 cm x 1 cm. Trong những bệnh lý làm tâm thất trái giãn, vị trí mỏm tim có thể rộng hơn, xuống dưới và ra ngoài đường trung đòn trái. Bên phải đỉnh tim là khuyết đỉnh tim, nơi rãnh gian thất trước và sau gặp nhau
- Mặt ức sườn (Hình 1):  Hay còn gọi là mặt trước của tim, có liên quan với mặt sau của xương ức và các sụn sườn từ thứ III tới thứ VI. Ở trẻ em, mặt trước tim có liên quan với tuyến ức, nằm chen giữa tim và thành ngực. Măt trước tim chiếm phần lớn diện tích là thất phải, nằm ngăn cách với tâm thất trái về bên trái là rãnh gian thất trước, trong rãnh có động mạch vành trái và tĩnh mạch tim lớn. Phân cách tâm thất với tâm nhĩ là rãnh vành.
Hình 1: Tim (nhìn từ trước)
- Mặt phổi: còn gọi là mặt trái, liên quan với phổi và màng phổi trái 

- Mặt hoành: là mặt dưới của tim, nằm ngay trên cơ hoành, qua cơ hoành có liên quan với thùy trái của gan và đáy dạ dày. Mặt hoành có rãnh vành liên tiếp với rãnh vành ở mặt trước của tim chia ra tâm thất ở phía trước và tâm nhĩ ở phía sau. Nằm giữa phần thất ở mặt dưới là rãnh gian thất sau nối với rảnh gian thất trước, bên trong có động mạch vành phải và tĩnh mạch tim giữa
3 - Cấu tạo bên trong:
Tim người có bốn buồng tim chia làm hai nửa, nửa tim phải gồm nhĩ phải và thất phải nhận máu đỏ thẫm nghèo oxy từ các cơ quan trở về để bơm lên phổi. Nửa tim trái gồm nhĩ trái và thất trái nhận máu đỏ giàu oxy từ phổi trở về để bơm đi nuôi các cơ quan. Các buồng tim được ngăn cách nhau bởi các vách
+ Vách nhĩ thất: là một màng mỏng ngăn cách tâm nhĩ phải với tâm thất trái. Sở dĩ có vách này là do phần màng của vách gian thất dính lệch sang phải
+ Vách gian nhĩ: