Friday, May 19, 2017

Điểm Mac Burney - Dấu hiệu Mac Burney - Dấu hiệu Aaron

Điểm Mac Burney là điểm nằm ở chỗ nối 1/3 ngoài và 2/3 trong trên đường nối gai chậu trước trên bên phải với rốn. Có tài liệu cho rằng điềm này nằm ở giữa đường nói trên. Trong nguyên văn trong bài viết của tác giả nói về điểm Mac Burney là điểm nằm cách gai chậu trước trên bên phải từ 3.5 đến 5 cm trên đường nối từ gai chậu trước trên phải với rốn.:”… between an inch and a half and two inches from the anterior spinous process of the ilium on a straight line drawn from that process to the umbilicus…”.
Về mặt giải phẫu, điểm McBurney là hình chiếu của nơi tiếp giáp của ruột thừa và đáy manh tràng. Ruột thừa có vị trí giải phẫu thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi này xảy ra ở thân và đầu ruột thừa, trong khi đó phần gốc ruột thừa, tức là nơi tiếp giáp giữa ruột thừa và đáy manh tràng, tương đối cố định. Chúng ta có thể mô tả một cách ví von rằng: về mặt giải phẫu, ruột thừa có thể “xoay quanh” một “điểm” cố định là gốc ruột thừa. Như vậy, khi ruột thừa bị viêm, vị trí đau nhất và có phản ứng phúc mạc rõ nhất sẽ nằm ở chung quanh điểm McBurney.
Những trường hợp ruột thừa viêm nhưng điểm McBurney âm tính là:
1-Ruột thừa quá dài, thân ruột thừa không nằm ở vùng lân cận gốc ruột thừa mà có thể nằm ở hốc chậu, dưới gan, hố chậu trái, đồng thời ruột thừa chỉ bị viêm ở phần đầu (ruột thừa “dùi trống”).
2-Vị trí gốc ruột thừa thay đổi do manh tràng xoay bất toàn hay mạc treo manh tràng quá dài và không cố định. Trong trường hợp này, manh tràng (và kèm theo là gốc ruột thừa và điểm đau ruột thừa) có thể nằm ở hố chậu trái, dưới gan phải hay thậm chí trong hốc chậu.

Khi khám bụng bệnh nhân bị viêm ruột thừa, dấu hiệu ấn đau nhiều nhất và phản ứng phúc mạc rõ nhất ở vùng chung quanh điểm McBurney được gọi là Dấu Hiệu McBurney. Cần phân biệt dấu hiệu McBurney với một dấu hiệu khác cũng có liên quan đến vùng đau trong viêm ruột thừa. Đó là Dấu Hiệu Aaron. Dấu hiệu Aaron là dấu hiệu đau vùng thượng vị khi bác sĩ thăm khám ấn vào vùng ruột thừa (điểm McBurney).
Đường rạch McBurney là đường rạch da đi ngang qua điểm McBurney và có hướng trùng với hướng của các sớ cân cơ chéo bụng ngoài. Sau khi rạch da và cân cơ chéo bụng ngoài, phẫu thuật viên tách các bó cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng để tiếp cận với mạc ngang và phúc mạc thành. Sau khi mở mạc ngang và phúc mạc thành, phẫu thuật viên sẽ tiếp cận với ruột thừa nằm trong khoang bụng.