Tuesday, March 7, 2017

Tam chứng Charcot

Tam chứng Charcot đề cập đến hai tình trạng lâm sàng: thường gặp là nhiễm trùng đường mật và hiếm gặp hơn là đa xơ cứng. Hội chứng được đặt theo tên nhà thần kinh học người Pháp, Jean Martin Charcot,  người đầu tiên mô tả những dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến hai bệnh này
Nhiễm trùng đường mật:
Trong bệnh nhiễm trùng đường mật, tam chứng Charcot được mô tả gồm 3 dấu hiệu và triệu chứng:
Đau hạ sườn phải
Sốt
Vàng da
Liên quan đến tam chứng này là ngũ chứng Reynold, được mô tả gồm tam chứng Charcot cộng thêm 2 dấu hiệu và triệu chứng khác là tụt huyết áp và tri giác lú lẫn

Đa xơ cứng
Charcot đã mô tả tam chứng mô tả vài triệu chứng lâm sàng của bệnh đa xơ cứng là rung giật nhãn cầu (nystagmus), run có chủ đích, chứng loạn cận ngôn. Những dấu hiệu này không được công nhận trong bệnh học. Do vậy tam chứng Charcot thường được dùng để chỉ những dấu hiệu triệu chứng trong bệnh nhiễm trùng đường mật.